گرامر زبان انگلیسی - سطح مقدماتی (با تمرکز بر کتاب زبان دوازدهم)

در این مجموعه مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نکات دستوری زبان انگلیسی گردآوری شده است تا به شما در درک بهتر کتاب زبان دوازدهم و موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی یاری رساند. علاوه بر این، این مجموعه برای زبان‌آموزانی که نیازمند آموزش و تمرین بیشتر در سطح مقدماتی دستور زبان انگلیسی هستند مناسب و کاربردی است.

Escribe tu reseña

  • gusta